Sertifiserte BREEAM-NOR prosjekter

Oversikt over prosjekter som har mottatt BREEAM-NOR sertifikat for designfase og/eller ferdigstillelse. Konfidensielle prosjekter vises ikke på listen. Det totale antallet sertifikater kan derfor være noe høyere enn det som litsets under. Ta kontakt med oss for eksakt antall.

Prosjektnavn Utvikler Sted Kategori Fase  Årstall

BREEAM-NOR OUTSTANDING

Fornebu S KLP Eiendom AS Bærum BREEAM-NOR (2012) Varehandel Designfase/Ferdigstillelse 2014/2015
Powerhouse Kjørbo Entra Eiendom AS Bærum BREEAM-NOR (2012) Kontor Designfase/Ferdigstillelse 2014/2015

BREEAM-NOR EXCELLENT

Abels Hus KLP Eiendom AS Trondheim BREEAM-NOR (2012) Kontor Designfase 2016
Arkivenes Hus Ipark Eiendom/Smedvig Eiendom AS Stavanger BREEAM-NOR (2012) Kontor Designfase 2017
Asker Panorama Drengsrudbekken Eiendom AS Asker BREEAM-NOR (2012) Kontor Ferdigstillelse 2015
Frontbygget (K5B HasleLinje) Höegh Eiendom AS Oslo BREEAM-NOR (2012) Kontor Designfase/Ferdigstillelse 2015/2016
Grensesvingen 7 Oslo Areal AS Oslo BREEAM-NOR (2012) Kontor Designfase/Ferdigstillelse 2013/2016
Fantoft Bygg 0 (Swecobygget) Fantoft Utvikling AS Bergen BREEAM-NOR (2012) Kontor Designfase 2016
Gullfaks Hinna Park AS Stavanger BREEAM-NOR (2012) Kontor Designfase/Ferdigstillelse 2016/2017
Livsvitenskapsbygget – UiO Statsbygg Oslo BREEAM-NOR (2012) Utdanning Designfase 2016
Lysaker Polaris NCC Property Development AS Bærum BREEAM-NOR (2012) Kontor Ferdigstillelse 2016
Munkedamsveien62 (kontor) ROM Eiendom AS Oslo BREEAM-NOR (2012) Kontor Designfase/Ferdigstillelse 2015/2015
Munkedamsveien 62 (barnehage) ROM Eiendom AS Oslo BREEAM-NOR (2012) Utdanning Designfase/Ferdigstillelse 2015/2015
Nesttunbrekka 99 Backer AS Bergen BREEAM-NOR (2012) Kontor Ferdigstillelse 2016
Portalbygget (Hasle Linje) Hasle Linje Næring AS Oslo BREEAM-NOR (2012) Kontor Designfase 2016
Sandstuveien 70 Watrium Eiendom AS Oslo BREEAM-NOR (2012) Kontor Ferdigstillelse 2015
Schweigaardsgate 16 Entra Eiendom AS Oslo BREEAM-NOR (2012) Kontor Designfase/Ferdigstillelse 2016/2016
Schweigaardsgate 21 ROM Eiendom AS Oslo BREEAM-NOR (2012) Kontor Designfase/Ferdigstillelse 2013/2014
Schweigaardsgate 23 ROM Eiendom AS Oslo BREEAM-NOR (2012) Kontor Designfase/Ferdigstillelse 2013/2014
Sophus Bugges hus Universitetet i Oslo Oslo BREEAM-NOR (2012) Utdanning Designfase 2016
Sundtkvartalet Sundtkvartalet AS Oslo BREEAM-NOR (2012) Kontor Designfase 2015
Thormøhlensgate 49AB  GC Rieber Eiendom AS Bergen BREEAM-NOR (2012) Kontor Designfase 2015
Ullerntunet helsehus Omsorgsbygg Oslo KF Oslo BREEAM-NOR (2012) Bepsoke Ferdigstillelse 2017
Veritas 3 Det Norske Veritas Eiendom AS Bærum BREEAM-NOR (2012) Kontor Designfase 2016
Østensjøveien 27 NCC Property Development AS Oslo BREEAM-NOR (2012) Kontor Ferdigstillelse 2015

BREEAM-NOR VERY GOOD

Administrasjonsbygget Norwegian Property ASA Oslo BREEAM-NOR (2012) Kontor Ferdigstillelse 2015
Akersgata 34-36 Entra Eiendom AS Oslo BREEAM-NOR (2012) Kontor Ferdigstillese 2016
Akersgaten 35-39 Storebrand Eiendom AS Oslo BREEAM-NOR (2012) Kontor Designfase 2016
Akersgaten 35-39 Handel Storebrand Eiendom AS Oslo BREEAM-NOR (2012) Varehandel Designfase 2016
Allerhuset Höegh Eiendom AS Oslo BREEAM-NOR (2012) Kontor Ferdigstillelse 2015
Asker Tek Ferd Eiendom AS Asker BREEAM-NOR (2012) Kontor Designfase 2016
Bergen Stasjon Østsiden ROM Eiendom AS Bergen BREEAM-NOR (2012) Kontor Deisgnfase/Ferdigstillelse 2016/2017
Cort Adelers gate 33 Vika Utvikling AS Oslo BREEAM-NOR (2012) Kontor Deignsfase 2016
Diagonale Hav Eiendom AS Oslo BREEAM-NOR (2012) Kontor Deignsfase 2016
DNV Kontorbygg DNV Eiendom AS Stavanger BREEAM-NOR (2012) Kontor Ferdigstillelse 2016
Eiganes skole Stavanger eiendom Stavanger BREEAM-NOR (2012) Utdanning Designfase 2016
Ferd K23 Ferd Eiendom AS Bergen BREEAM-NOR (2012) kontor Designfase/Ferdigstillelse 2015/2015
Ferjemannsveien 10 Hent AS Trondheim BREEAM-NOR (2012) Kontor Designfase/Ferdigstillelse 2015/2016
Fredrik Selmers vei 4 Entra Eiendom AS Oslo BREEAM-NOR (2012) kontor Ferdigstillelse 2015
Haukåsen barnehage Trondheim kommune Trondheim BREEAM-NOR (2012) Utdanning Ferdigstillelse 2013
Hegg skole Lier kommune Buskerud BREEAM-NOR (2012) Utdanning Ferdigstillelse 2016
Hovseterhjemmet Omsorgsbygg Oslo KF Oslo BREEAM-NOR (2012) Bespoke Designfase 2016
Kunnskapshavna trinn 2 Skeie Eiendom AS Arendal BREEAM-NOR (2012) kontor Ferdigstillelse 2014
Kilden kjøpesenter Citycon Norway AS Stavanger BREEAM-NOR (2012) varehandel Designfase 2016
Statens Vegvesen Østfold EVR-Norge AS Moss BREEAM-NOR (2012) Kontor Ferdigstillelse 2016
Mellombølgen barnehage Omsorgsbygg Oslo KF Oslo BREEAM-NOR (2012) Utdanning Designsfase/Ferdigstillelse 2015/2016
Nydalsveien 28 Avantor AS Oslo BREEAM-NOR (2012) Kontor Designsfase 2016
Nydalsveien 33 Avantor AS Oslo BREEAM-NOR (2012) Kontor Designsfase 2016
Oslo Cancer Cluster Innovation Park (OCCI) Oslo Cancer Cluster Innovation Park AS Oslo BREEAM-NOR (2012) Bespoke Designfase/Ferdigstillelse 2016
Parkgata 81-85 Utstillingsplassen Eiendom Hamar BREEAM-NOR (2012) Kontor Ferdigstillelse 2016
Profilbygget Technopolis AS Bærum BREEAM-NOR (2012) Kontor Ferdigstillelse 2015
Ruseløkkveien 3-5 Storebrand AS Oslo BREEAM-NOR (2012) Varehandel Designfase 2015
Ruseløkkveien 14 Storebrand AS Oslo BREEAM-NOR (2012) Varehandel Designfase 2015
Statoilygget Koksa Eiendom AS Bærum BREEAM-NOR (2012) Kontor Ferdigstillelse 2014
Stavanger Business Park NCC Property Development AS Stavanger BREEAM-NOR (2012) Kontor Designfase/Ferdigstillelse 2013/2015
Storgata 14-18 Stormgård AS Oslo BREEAM-NOR (2012) Kontor Designfase 2017
Storgården barnehage Omsorgsbygg Oslo KF Oslo BREEAM-NOR (2012) Utdanning Designfase/Ferdigstillelse 2016
Stovner Senter Citycon Oslo BREEAM-NOR (2012) Varehandel Deignsfase 2016
Sykehjem i Henrik Sørensens vei 44 HSV Eiendom AS Oslo BREEAM-NOR (2012) Bespoke Designfase 2016
Søreide skole Skanska Eiendomsutvikling Bergen BREEAM-NOR (2012) Utdanning Ferdigstillelse 2014
Trapphuset ROM Eiendom AS Trondheim BREEAM-NOR (2012) kontor Ferdigstillelse 2016
Sørkedalsveien 8 Stor-Oslo Eiendom Oslo BREEAM-NOR (2012) kontor Designfase 2016
Terminalbygget Norwegian Property ASA Oslo BREEAM-NOR (2012) Kontor Ferdigstillelse 2016
Torgbygget Ulven Ulven AS Oslo BREEAM-NOR (2012) Kontor Designfase 2017
Torgbygget Ulven Ulven AS Oslo BREEAM-NOR (2012) Varehandel Designfase 2017
Verkstedveien 1 Norwegian Property ASA Oslo BREEAM-NOR (2012) Kontor Ferdigstillelse 2016
Veitvet Skole Oslo Kommune v/Utdanningsetaten Oslo BREEAM-NOR (2012) Utdanning Designfase/Ferdigstillelse 2015/2016
Wilberg Atrium Fredriksborg Eiendom AS Fredrikstad BREEM-NOR (2012) kontor Designfase/Ferdigstillelse 2014/2015
Øvre Torg – Utdanningsdel Entra Eiendom AS Oslo BREEAM-NOR (2012) Utdanning Ferdigstillelse 2015
Øvre Torg – Kontordel Entra Eiendom AS Oslo BREEAM-NOR (2012) Kontor Ferdigstillelse 2015

BREEAM-NOR GOOD

Anolittveien 1-3 Höegh Eiendom AS Ski BREEAM-NOR (2012) Kontor Ferdigstillelse 2015
Buskerud Park trinn 0 Sektor Buskerud Eiendom AS Krokstadelva BREEAM-NOR (2012) Varehandel Ferdigstillelse 2016
Haakon VIIs gate 10 Storebrand AS Oslo BREEAM-NOR (2012) Varehandel Designfase 2015
Kanalsletta 1 Kanalsletta Utvikling AS Stavanger BREEAM-NOR (2012) Kontor Ferdigstillelse 2015
Kirkegaten 18 Oslo Pensjonsforsikring AS Oslo BREEAM-NOR (2012) Kontor Ferdigstillelse 2015
Kuben 22 Aberdeen Eiendomsfond Norge 1 AS Oslo BREEAM-NOR (2012) Utdanning Ferdigstillelse 2014
Berg Gård Omsorgsbygg Oslo KF Oslo BREEAM-NOR (2012) Bespoke Designfase 2016
Brannstasjon SMN Brannstasjon SMN AS Trondheim BREEAM-NOR (2012) kontor Designfase 2016
Mysen VGS Allmennpraktisk linje Østfold Fylkeskommune Mysen BREEAM-NOR (2012) Utdanning Ferdigstillelse 2016
Rosenlund Bygg C Rosenlund kontorbygg Lillehammer BREEAM-NOR (2012): kontor Designafse 2017

BREEAM-NOR PASS

Brannstasjon SMN Brannstasjon SMN AS Trondheim BREEAM-NOR (2012) Kontor Designfase 2016
Central Atrium Central Eiendomsinvest AS Bodø BREEAM-NOR (2012) Kontor Ferdigstillelse 2014
Holmenveien barnehage Omsorgsbygg Oslo KF Oslo BREEAM-NOR (2012) Utdanning Ferdigstillelse 2017
Rosenlund kontorbygg Rosenlund Bydelssenter Kontorbygg AS Lillehammer BREEAM-NOR (2012) Kontor Ferdigstillelse 2016

For mer informasjon om prosjektene, se Green Book Live.