Kontakt oss 2018-08-16T14:42:17+00:00

Grønn Byggallianse
Org.nr 987 297 689

Besøksadresse: Schweigaards gate 34C, 0191 Oslo, Norway

Presserom Grønn Byggallianse

Epost: post@byggalliansen.no
Faktura sendes til: faktura@byggalliansen.no

Spørsmål av teknisk art sendes tiltech@byggalliansen.no
Spørsmål vedrørende sertifisering av BREEAM-NOR prosjekter sendes til: sertifisering@byggalliansen.no

Administrasjonen

Katharina Bramslev
Daglig leder
+47 977 58 897
katharina.bramslev@byggalliansen.no

Anders Nohre-Walldén
Utviklingssjef
+47 932 34 955
anders.nohrewallden@byggalliansen.no

(Kontakt for spørsmål av teknisk art – ta kontakt på tech@byggalliansen.no)

Foto: Elisabeth Kallinen

Magnus Gevelt
Utvikling
+47 930 20 310
magnus.gevelt@byggalliansen.no

(Kontakt for spørsmål vedr. BREEAM In-Use, BREEAM Bespoke og tekniske spørsmål – ta kontakt på  tech@byggalliansen.no)

Foto: Elisabeth Kallinen

Sabrina Risem
Administrasjonskonsulent
+47 986 61 994
sabrina.risem@byggalliansen.no

(Kontakt for spørsmål vedr. faktura, kurs og lisenser)

Viel Sørensen
Sertifiseringssjef
+47 952 76 360
viel.sorensen@byggalliansen.no

Foto: Elisabeth Kallinen

Teresa Ribu
Teknisk BREEAM-koordinator og utdanningsansvarlig
 teresa.ribu@byggalliansen.no

Siri Dobloug
Kommunikasjonssjef
+47 922 462 11
siri.dobloug@byggalliansen.no

Hilde Sæle
QA-ansvarlig
+47 952 36 640
hilde.saele@byggalliansen.no

X