Loading...

Kurs

Kurs 2018-11-02T09:29:10+00:00

Opplæring og motivasjon til bygg- og eiendomsnæringen

Grønn Byggallianse har tilpasset BREEAM til norsk standard med BREEAM-NOR, som ble lansert høsten 2011. Grønn Byggallianse tilbyr en rekke innholdsrike kurs av høy kvalitet som tar for seg ulike aspekter ved BREEAM-NOR og bærekraftig konstruksjon.

Formålet med kursene er å gi opplæring i, motivere til og legge til rette for bærekraftig design gjennom hele prosessen i et byggeprosjekt, fra tidlig fase, gjennom byggefasen, til og med overlevert bygg. De ulike kursene i BREEAM-NOR utvikles kontinuerlig for å tilby kunnskapen som etterspørres av bygge- og eiendomsbransjen i privat og offentlig sektor. Kursene holdes av interne og eksterne kursledere og eksperter, og arrangeres på forskjellige steder rundt om i Norge.

Har du spørsmål vedrørende våre kurs, er du velkommen til å sende oss en henvendelse på epost: post@byggalliansen.no

Kurs

Har du støtt på BREEAM-NOR uten helt å forstå hva det begrepet innebærer? Lurer du på hvordan BREEAM-NOR er relevant for din bedrift? Da kan følgende tilbud være noe for dere.

NGBC tilbyr et tre-timers kurs med fokus på hvordan din bedrift kan nyttiggjøre seg av BREEAM-NOR. I løpet av de tre timene vil vår kursholder gi dere en generell innføring i BREEAM-NOR. Kursholder vil videre hjelpe dere å forstå hva hvordan dere kan utnytte mulighetene i BREEAM-NOR innenfor egen virksomhet.

Agenda
Kurset tar utgangspunkt i agendaen under med mulighet for tilpassning etter kundens ønsker og behov:

 • Dette er BREEAM-NOR
 • Hvorfor BREEAM-NOR klassifisering og sertifikat – drivere?
 • Hvilke kvaliteter ligger i BREEAM-NOR?
 • Verdien av BREEAM-NOR
 • Hvordan kan din bedrift utnytte BREEAM-NOR?

Mål
Sentrale spørsmål som vi i samarbeid med dere vil forsøke å besvare i løpet av kurset er:

 • Hvordan er BREEAM-NOR relevant for vår virksomhet?
 • Hvordan kan vi bruke BREEAM-NOR til å maksimere eget potensial?
 • Hvordan gjøre BREEAM-NOR til et markedsfortrinn?

Pris

Kr 15 000,- for NGBC-medlemmer og kr 30 000,- for ikke-medlemmer uansett antall deltakere.

*Prisene forutsetter at bestiller selv stiller lokaler. Eventuelle reisekostnader vil komme i tillegg.
*Dette kurset kvalifiserer ikke til videre utdanning innenfor BREEAM-NOR-systemet.

For mer informasjon og tilbud, kontakt oss på post@ngbc.no

Skal dere i gang med et BREEAM-prosjekt? Hvorfor ikke gi prosjektlmedarbeidere et innføringskurs i BREEAM-NOR med ekstra fokus på eget prosjekt.

Et prosjektspesifikt innføringskurs i BREEAM-NOR vil gi dere en grunnleggende forståelse av prinsippene i BREEAM og vil  være nyttig for de som skal utvikle bygg i tråd med BREEAM-NOR.

Agendaen bygger på BREEAM-NOR Innføringskurs med mulighet for tilpasning.

 • Hva er BREEAM-NOR?
 • Bruken av BREEAM-NOR
  • Bruksområder og oppbygging
 • Emner og Kriterier innenfor BREEAM-NOR
  • Innsyn i de ulike emnene
  • Poeng og vekting
  • BREEAM-NOR Manualens oppbygging
 • Prosjekttyper
 • Sertifiseringsprosessen
 • Kost/nytte

I tillegg vil kursdagen inneholde en mer detaljert gjennomgang av det aktuelle prosjektet. Kursholder vil på forhånd sette seg inn i prosjektet og vil i løpet av dagen søke å øke forståelsen blant kursdeltakerne for hvordan prosjektets BREEAM-potensial kan maksimeres.

Målet for kurset er å gi deltakerne innsikt i de kriteriene som må tilfredsstilles for å oppnå ønsket ambisjonsnivå og kunnskap om den tidslinjen som reduserer kostnadene for de energi- og miljøtiltak som kreves i BREEAM.

Pris

Kr 30 000,- opptil 10 deltagere.
Kr 40 000,- opptil 15 deltagere.
Kr 50 000,- opptil 20 deltagere.
*Prisene gjelder for medlemmer av NGBC. Andre må regne med et 40% prispåslag.
*Prisene forutsetter at bestiller selv stiller lokaler. Eventuelle reisekostnader vil komme i tillegg.

For mer informasjon og tilbud, kontakt oss på post@ngbc.no»

”Både de utførende og prosjekterende samt kunden i prosjektet Fornebuveien 7-13 deltok på prosjektspesifikt innføringskurs i BREEAM-NOR.

Kunden hadde frem til dette punktet forholdt seg passiv til BREEAM-NOR klassifiseringen, og det var Forny AS som i egenregi hadde bestemt seg for at prosjektet uansett skulle klassifiseres.

I løpet av kurset forsto kunden hva BREEAM-NOR egentlig var, hvordan prosessen fungerer og hvorfor et BREEAM-NOR klassifisert bygg gir ham som byggets eier flere fordeler.

At innføringen var helt prosjektspesifik var definitivt viktig for at kunden oppnådde denne forståelsen, vi satt jo der og diskuterte hans bygg!

I etterkant av kurset har dette resultert i at kunden har hevet målet (og bevilget midler) fra klassifiseringsnivå Good til Very good.

Innføringen førte i tillegg til at forståelsen for BREEAM-prosessen økte markant hos alle prosjektdeltagerne. BREEAM-NOR klassifiseringen ble løftet høyere opp på prioriteringslista til den enkelte, og jeg er ikke i tvil om at dette vil forenkle arbeidet med å oppnå BREEAM-NOR klassifiseringen Very Good  i dette prosjektet.»

– Camilla K. Maktabi, BREEAM-NOR AP Fornebuveien 7-13

BREEAM-NOR Innføringskurs er en norsk versjon av BREEAM Awareness day, BRE Global Ltd. Kurset vil først og fremst være nyttig for de som jobber med et BREEAM-prosjekt eller vurderer å utvikle bygg i tråd med BREEAM.

Kurset vil gi deg en grunnleggende forståelse av prinsippene i BREEAM, etterfulgt av en mer detaljert gjennomgang for å forstå hvordan prosjektets potensial kan maksimeres. Målet med kurset er å gi innsikt i emnene som må tilfredsstilles for å oppnå en BREEAM-klassifisering og kunnskap om den tidslinjen som reduserer kostnadene for de energi- og miljøtiltak som kreves i BREEAM. Kurset er obligatorisk for de som ønsker å videreutdanne seg til BREEAM-NOR AP.

Agenda
BREEAM-NOR Innføringskurs går over én dag og tar for seg følgende punkter:

 • Hva er BREEAM-NOR?
 • Bruken av BREEAM-NOR
  • Bruksområder og oppbygging
 • Emner og Kriterier innenfor BREEAM-NOR
  • Innsyn i de ulike emnene
  • Poeng og vekting
  • BREEAM-NOR Manualens oppbygging
 • Prosjekttyper
 • Sertifiseringsprosessen
 • Kost/nytte
 • Gjennomgang av Enovas støtteprogrammer

Påmelding
Se aktuelle datoer i kalenderen under. Vi tilbyr også BREEAM-NOR Innføringskurs som et bedriftsinternt kurs med mulighet for spesialtilpasning. Kontakt oss på post@ngbc.no for mer informasjon.

november 2018

28nov09:0016:00BREEAM-NOR Innføringskurs i BergenDagskurs09:00 - 16:00 Bergen, Kaigaten 4, 5014 Bergen

desember 2018

05des09:0016:00BREEAM-NOR InnføringskursHeldagskurs09:00 - 16:00 Landbrukskvartalet, Schweigaardsgate 34 C, 0191 Oslo

BREEAM-NOR AP-kurs er et tilbud til bygg- og eiendomskyndige, med god kompetanse i energi og miljøriktig design av nybygg og/eller eiendomsforvaltning.

BREEAM-NOR APs rolle er å være rådgiver for design- og utviklingsprosessen av prosjekter med høye miljø- og bærkraftsambisjoner, og være pådriver for at dette gjøres på en rasjonell og kostnadseffektiv måte. BREEAM-NOR AP skal støtte og fremme prosjektgruppen, bidra til å sette realistiske mål og gjøre de nødvendige avveininger for at ønsket BREEAM-NOR sertifikat oppnås etter formell revisjon. Som en anerkjennelse av det bidraget en  AP kan gjøre i tilknytning til design og prosjektering av et BREEAM-NOR prosjekter, gis inntil tre-3 poeng (ihht. BREEAM-NOR 2012/2016), så sant AP-en er engasjert i rett tid og på rett måte.

Gjennomføring

I forkant av AP-kurset mottar deltagerne et selvstudium med informasjon om AP-rollen, samt relevante arbeidsoppgaver og litteraturliste med pensum til eksamen.  Det anbefales at deltagerne bruker 2-5 timer til selvstudium i forkant av AP-kurset.

Selve AP-kurset består av to dager med undervisning og oppgaveløsning i klasserom, hvor dag to avsluttes med en AP-eksamen (Multiple Choice). Eksamenstid er 90 min. Deltagerne meldes automatisk opp til eksamen ved påmelding til kurset. Vennligst gi beskjed til NGBC på post@ngbc.no dersom du ikke ønsker å delta på eksamen.

Agenda for kurset

Kurset gjennomgår følgende punkter:

 • Oppbygging av BREEAM-NOR emner
 • AP–rollen og optimal tidslinje for BREEAM-NOR prosjekter
 • Pre-analyseverktøyet
 • Energiforelesning
 • Materialforelesning
 • Nytteverdi
 • Kostnader og tjenester
 • Gjennomgang av Enovas støtteprogrammer
 • Registrering av prosjekt og poengberegning
 • Eksamenseksempler og oppsummering

AP-godkjennelse

Ved bestått eksamen kan man søke om å bli godkjent BREEAM-NOR AP forutsatt at kravet til 3-års erfaringskompetanse er oppfylt (se krav til kompetanse under). Godkjennelsen som AP løper fra år til år og betinger betaling av en årlig AP-lisens. Prisen for den årlige AP-lisensen finnes i vår prismatrise her. NGBC tilbyr også en kostnadsfri 3-timers oppdatering for alle godkjente BREEAM-NOR AP-er. Denne arrangeres som regel i høsthalvåret.

Krav til kompetanse

Følgende minimumskompetanse kreves:

 • Relevant akademisk og/eller annen faglig kompetanse fra en anerkjent utdanningsinstitusjon.
 • Minst tre års yrkeserfaring i byggebransjen etter utdanning, i en rolle som også har inkludert energi og/eller andre miljøhensyn i byggsektoren. Erfaring fra bygg med spesielt gode energi- og miljøegenskaper er foretrukket.
 • Gjennomført BREEAM-NOR Innføringskurs
 • Kjennskap til hvordan energi og miljøkvaliteter påvirker livsløpsegenskaper og kostnadskalkyler.

Arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning.

Påmelding

Se aktuelle kursdatoer i kalenderen nedenfor. Dette kurse tilbys også som et internkurs. Ta kontakt med oss på post@byggalliansen.no for mer informasjon.

desember 2018

06des(des 6)08:3007(des 7)16:30BREEAM-NOR AP-kursTodagerskurs08:30 - 16:30 (7) Landbrukskvartalet, Schweigaardsgate 34 C, 0191 Oslo

BRE Global Ltd tilbyr utdanning som BREEAM International Assessor.

En BREEAM Assessor har som oppgave å klassifisere bygg og prosjekter på basert på fremlagt dokumentasjon, og utarbeide en fullstendig revisjonsrapport som grunnlag for et BREEAM-sertifikat. Assessoren skal utøve sin rolle på en måte som tilfredsstiller krav til tredjeparts kontroll og sertifisering, og jobber på lisens fra BREEAMs rettighetshavere BRE Global.

Program
BREEAM International New Construction Assessor Training Course går over to og en halv dag. I løpet av kurset vil kandidatene gjennomgå to klasseromsbaserte, skriftlige multiple-choice eksamener á 90 minutter. Dersom begge eksamenene bestås, er kandidatene kvalifisert til å søke om BREEAM International assaessorlisens.

Forberedelse
I forkant av det internasjonale revisorkurset må kandidatene gjennomføre 30 timer med nettbaserte forberedelser. Tilgang til relevant forberedelsesmateriell gis av BRE ved påmelding.

Vi anbefaler også aktuelle kandidater å gjennomføre et BREEAM-NOR innføringskurs i forkant av dette kurset.

Pris og påmelding
BREEAM International New Construction Assessor Training Course arrangeres av BRE Global og koster 1995 GBP. NGBC-medlemmer kan få tilgang til en rabattkode som gir 10 prosent avslag på kurset. Koden får du ved å kontakte NGBC på post@ngbc.no.

Aktuelle kursdatoer i Norge listes under. Det arrangeres også BREEAM International Assessor kurs i andre land. For aktuelle kursdatoer, se BRE sine nettsider.

BREEAM-NOR revisor
For å bli BREEAM-NOR revisor må du først ta BREEAM International Assessor Training Course. Deretter må du ta endagskurset BREEAM-NOR revisor top-up. Før du kan søke om å bli godkjent BREEAM-NOR revisor må du bestå begge eksamenene.

No Events on The List at This Time

BREEAM-NOR Revisor Top-Up er et endags-kurs for kandidater som allerede har gjennomført BREEAM International Assessor Training. Bestått BREEAM-NOR Revisor Top-Up kurs gir deg tilgang til å  registrere og revidere BREEAM-NOR-prosjekter.

Agenda
Kurset gjennomgår følgende tema:
– Relevante norske lover og regler
– Nasjonale særpreg i BREEAM-NOR
– BREEAM-NOR manualen (hele)
– BREEAM-NOR timeline, registrering, revisorrapport, QA og sertifisering
– BREEAM-NOR pre-estimator
– Andre BREEAM-NOR relaterte verktøy
– NGBC som vert for BREEAM-NOR
– Prosjekteksempler

Eksamen
Kurset avsluttes med en klasseromsbasert multiple-choice eksamen over 90 minutter.

Krav til deltagelse
Deltagelse på dette kurset betinger gjennomført BREEAM International Assessor Training.

Påmelding
Se aktuelle kursdatoer i kalenderen under. Ingen kurs for øyeblikket? Kontakt post@ngbc.no for mer informasjon.

november 2018

21nov09:0017:00BREEAM-NOR Assessor Top-UpHeldagskurs09:00 - 17:00 Landbrukskvartalet, Schweigaardsgate 34 C, 0191 Oslo

BREEAM In-Use er et lavterskel forvaltningsverktøy og et internasjonalt sertifiseringssystem til bruk for eiere, forvaltere og leietakere med ambisjoner om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger i eksisterende yrkesbygg.

Systemet kan brukes internt for egenevaluering og man kan uten ekstern bistand evaluere og forbedre miljøytelsen til enkelteiendommer eller hele porteføljer. Dersom man tilknytter seg en ekstern revisor, kan man ta ut et BREEAM In-Use sertifikat for bygget, forvaltningen og bruken, – hver for seg eller samlet.

3-timerskurs

Som en støtte til brukere av BREEAM In-Use online-verktøyet har NGBC utviklet et 3-timerskurs (ikke obligatorisk). Kurset gjennomgår systemets oppbygning og metodikk, samt gir brukerne en detaljert gjennomgang av viktige funksjoner og veiledning hvordan man bruker BREEAM In-Use online på beste og mest effektive måte.

Kurset passer for alle som ønsker å ta i bruk BREEAM In-Use på eksisterende bygningsmasse, og gjerne en intern ressurs med god kjennskap til den av de tre overordnede delene som skal evalueres (eiendom, forvaltning, bruk).

BREEAM In-Use assessor

BRE tilbyr BREEEAM In-Use assessorkurs til personer som ønsker tilgang til å revidere BREEAM In-Use prosjekter. Dette kurset går over to dager med en avsluttende eksamen. Aktuelle deltagere må oppfylle erfaringskrav for å kunne delta på dette kurset. Se BRE sine sider for mer informasjon

Påmelding

Se aktuelle datoer i kalenderen nedenfor. Vi tilbyr også bedriftsinterne kurs i BREEAM In-Use International Online. Ta kontakt med post@ngbc.no for mer informasjon.

desember 2018

04des12:0015:00Introduksjon til BREEAM In-Use International3-timerskurs12:00 - 15:00 Landbrukskvartalet, Schweigaardsgate 34 C, 0191 Oslo

Hva skjuler seg bak materialkravene i BREEAM-NOR? Hva slags dokumentasjon kreves? Hva trenger man ikke å be om?

Mange er opptatt av miljøriktig materialbruk, men mangler kompetanse på hvordan konkrete krav skal utformes og følges opp. Dette 3-timerskurset gir deg det viktigste du trenger å vite om miljøriktig materialvalg. Målet med kurset er å gjøre deltagerne tryggere på hva de konkret bør etterspørre ved innkjøp av materialer og hva slags dokumentasjon som er god nok for å kunne levere til BREEAM-NOR-prosjekter.

Målgruppe

Kurset er egnet for innkjøpere, leverandører, byggherrer, entreprenører, rådgivere og andre som ønsker å øke sin kompetanse på hvordan man stiller krav til og følger opp miljøriktig materialbruk før og under prosjektering og bygging.

Påmelding

Se aktuelle datoer i kalenderen nedenfor. Dette kurset tilbys også som et bedriftsinternt kurs. Ta kontakt med oss på post@ngbc.no for mer informasjon.

november 2018

20nov08:4512:30KURS: Bærekraftig materialvalg i prosjekter3-timerskurs08:45 - 12:30 Landbrukskvartalet, Schweigaardsgate 34 C, 0191 Oslo

BREEAM-NOR har en rekke emner som direkte eller indirekte vil påvirke deg som jobber i rørbransjen på et BREEAM-NOR prosjekt.

Dette heldagskurset gir deg innsikt i hva kreves av deg som underleverandør/rådgiver/designer når du møter et krav om BREEAM-NOR i et prosjekt. Kurset gir deg eksempler fra virkeligheten med mål om å gi deg økt forståelse for hvordan BREEAM-NOR fungerer i praksis og konkrete råd og tips til hvordan du bør jobbe inn mot et prosjekt.

Målgruppe

Daglig leder, innkjøpere og prosjektledere hos rørentreprenør, rådgivere og leverndører.

Kursinnhold

 • Om BREEAM-NOR som system og metode for god byggekvalitet
 • Hva er annerledes i et BREEAM-NOR-prosjekt
 • Roller og BREEAM-NOR
 • Hvordan forstå BREEAM-NOR manualen
 • Hvordan bidra til enda bedre design for de prosjektene du er involvert i
 • Hva kan jeg forvente i et BREEAM-NOR prosjekt
 • Hva bør jeg spørre etter i et BREEAM-NOR prosjekt
 • Hvordan innfris jeg dokumentasjonskravene i BREEAM-NOR
 • Emner i BREEAM-NOR etterspør vannkavliteter
 • Energi og ledelse (Emner som indirekte vil påvirke kursets målgruppe).
 • Hvordan svare på forespørsler der det er krav om BREEAM-NOR
 • Eksempler og oppgaver fra virkeligheten

Anbefalt forkunnskap

Kurset krever ingen forhåndskunnskap

Påmelding
Se aktuelle datoer i kalenderen på www.ngbc.no. Dette kurset tilbys også som et bedriftsintrent kurs. Ta kontakt med oss på post@ngbc.no for mer informasjon.

No Events on The List at This Time

Fordypningskurs i bestillerkompetanse for byggeiere, utviklere og prosjektledere – nybygg og rehabilitering.

NGBC tilbyr nå, i samarbeid med Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom, et nytt fordypningskurs i BREEAM-NOR spesielt tilpasset byggeiere. Kurset vil gjøre deg i stand til å rigge og gjennomføre et nybygg- eller rehabiliteringsprosjekt som skal BREEAM-sertifiseres på en smidig og kostnadseffektiv måte. Kurset vil også fokusere på effekter ved å bygge og eie et miljøsertifisert bygg.

Primære målgrupper
Kurset retter seg mot utviklere, byggeiere, byggherreombud, prosjektledere og prosjekteringsledere.

Anbefalt forkunnskap
BREEAM-NOR Innføringskurs

Maks. antall deltagere
15

Kursinnhold
Hvordan komme i gang?

 • Målvurdering – kost/nytteanalyse av sertifiseringsnivå
 • Hvordan engasjere revisor og AP og registrere prosjektet
 • Kravspesifikasjon for bærekraftige bygg
 • Anbud og kontrahering av rådgivere og entreprenører
 • Bryte ned og definere ansvar og tiltak for BREEAM-team

Tidslinje – kritiske milepæler
Smarte løsninger for kostnadseffektivt sluttresultat

 • Eksempler
 • Integrering med BIM, NOBB og CoBuilder

Gjennomgang av sentrale BREEAM-emner for byggeier (veileder)
Nullutslippsbygg er det mulig?
Hjelp til å unngå miljøgifter i bygg – Substitusjonsplikt og A20 liste
Verdiøkning og brukerdialog for miljøsertifiserte bygg
Grønne leieavtaler med brukere og Byggherreerklæring for nybygg

 • Kostnader knyttet til bærekraftige bygg/ekstra tiltak
 • Kostnader knyttet til sertifisering/AP/revisor
 • Hvordan få et BREEAM-sertifisert bygg uten ekstra kostnader

Kostnadsvurderinger og –erfaringer for sertifiserte bygg (eksempler)
Kort orientering om ordningen BREEAM In-Use for bærekraftig forvaltning

Vi tilbyr også bedriftsinterne kurs. Interessert? Send en epost til post@ngbc.no 

«Lærerikt å se BREEAM i byggherrens perspektiv»

– Kursdeltager 22.1.15

«Et ryddig kurs med en bra agenda – Jeg fikk nyttige tips og en god veilening i hvordan jeg skal gripe an et BREEAM-NOR prosjekt»

– Kursdeltager 22.1.15

«Bra med lite kull for dialog og gode diskusjoner «.

– Kursdeltager 22.1.15

Påmelding
Se aktuelle datoer i kalenderen under. Dette kurset tilbys også som et bedriftsinternt kurs. Ta kontakt med oss på post@ngbc.no for mer informasjon.

november

No Events

NGBC tilbyr i samarbeid med BRE et kurs i CEEQUAL, et internasjonalt, frivillig og markedsdrevet miljøsertifiseringssystem for infrastruktur- og anleggsprosjekter.

CEEQUAL som eies av BRE i England har i likhet med BREEAM-NOR for bygg et bredt perspektiv på bærekraft. Sertifiseringen som er tilpasset anlegg- og infrastrukturprosjekter dekker temaene prosjektstrategi, prosjektledelse, lokalsamfunn, arealbruk, kulturminner, økologi, vann, forbruk av ressurser og transport. Alle tiltak som gjennomføres skal dokumenteres og verifiseres av tredjepart som grunnlag for å oppnå en CEEQUAL-sertifisering.

Dette halvdagskurset over 3 timer byr på en innføring i systemet, dets oppbygning og bruksområder. I tillegg deler Skanska sine erfaringer med bruk av verktøyet i Norge.

Målgruppe

Private og offentlige byggherrer, entreprenører, rådgivere og andre interesserte.

Påmelding

Se aktuelle datoer i kalenderen nedenfor. Vi tilbyr også bedriftsinterne kurs for interesserte aktører. Ta kontakt med post@ngbc.no for mer informasjon.

november 2018

13nov09:0012:00CEEQUAL Introduksjonskurs3-timers kurs09:00 - 12:00 Landbrukskvartalet, Schweigaardsgate 34 C, 0191 Oslo

Introduksjonskurs i BREEAM Communities

Lurer du på hvordan du kan benytte BREEAM Communities som et verktøy for å systematisere arbeidet med å fremme bærekraft i en områdeutvikling. Da er dette kurset for deg.

Norsk planprosess har mange intensjoner om bærekraft. En utfordring er mangel på metoder og verktøy som kan sikre at intensjoner og ambisjoner ivaretas gjennom planprosessen og helt til det ferdige området. BREEAM Communities er et verktøy som kan gi offentlige og private utbyggere en systematikk som sikrer slike kvaliteter gjennom prosessen – fra ide – til plan og gjennomføring. Det er særlig bruken av BREEAM Communities som prosessverktøy som trekkes frem som et av verktøyets sterke sider for å ivareta bærekraft i område- og detaljplaner for større prosjekter. Nå foreligger også en veileder som knytter verktøyet til norsk planprosess. Det gjør det enklere å ta i bruk BREEAM Communities i Norge.

Kurset vil gi en overordnet innføring i rammeverket og dets oppbygning, samt informasjon om aktuelle prosesser og tilnærminger ved bruk i Norge. Målet for kurset er at du som deltager skal sitte igjen med en ”kokebok” som beskriver hvordan jobbe med bærekraftbegrepet i områdeutvikling,  forståelse for når og hvordan gjennomføre et prosjekt i henhold til BREEAM Communities og innsikt i hvilke effekter dette kan gi i planprosessen.

Les mer om BREEAM Communities her.

Agenda

I dette introduksjonskurset vil vi fokusere på følgende:

 • Hva er BREEAM Communities?
  • Overordnet innføring i rammeverket
 • BREEAM Communities i Norge
  • Status for norske tilpasninger
 • BREEAM Communities og norsk planprosess
 • Hvordan gå frem ved bruk av BREEAM Communities?
  • Hvem kan bruke BREEAM Communities og når er det egnet?
 • Eksempler fra BREEAM Communities-prosjekter

Målgruppe

Kurset vil gi deg som utvikler, planlegger, arkitekt eller prosessleder innen privat og offentlig sektor og som jobber med planlegging av større områder en forståelse for når og hvordan man kan gjennomføre et prosjekt og benytte BREEAM Communities som rammeverket, og hvilke effekter dette kan gi i planprosessen.

Påmelding

Se aktuelle datoer i kalenderen under. Vi tilbyr også dette kurset som et prosjektspesifikt eller bedriftsinternt kurs med mulighet for spesialtilpasning. Kontakt oss på post@ngbc.no for mer informasjon.

No Events on The List at This Time

NGBC holder jevnlige frokostmøter, seminarer og andre arrangementer med BREEAM-NOR og bærekraftig byggeri som tema. Arrangementene er som regel gratis for NGBCs medlemmer, for andre kan det tilkomme en liten ekstrautgift ved påmelding.

Ta gjerne kontakt med oss på post@ngbc.no dersom du har et forslag til et tema vi kan dekke på et av våre arrangementer.

november 2018

29nov10:1514:00WORKSHOP i sirkulærøkonomifor rådgivere og arkitekter10:15 - 14:00 Landbrukskvartalet, Schweigaardsgate 34 C, 0191 Oslo

Hva er WELL?

WELL Building Standard™ (WELL) er en standard for helsefremmende bygg, interiør og områder. WELL er et ytelsesbasert system for måling, sertifisering og overvåking av det bygde miljø og hvordan det påvirker menneskers helse og velvære. Systemet er forankret i medisinsk og naturvitenskapelig forskning som viser til sammenhengen mellom bygninger, hvor folk tilbringer omtrent 90 prosent av tiden, og innvirkningen de har på brukerne. WELL-sertifiserte arealer kan bidra til forbedring av kosthold, helse, humør og søvnmønster. WELL Building Standard administreres av the International WELL Building Institute og er tredjepartssertifisert av Green Business sertifisering Inc. (GBCI).

Som første aktør i Norge, arrangerer vi i samarbeid med International WELL Building Institute en halvdags workshop i Oslo, 20. april 2018.

Denne halvdags-workshopen gir en introduksjon til WELL, inkludert standardens nøkkelprosesser. Det gis en presentasjon av oppbygging og utvikling av WELL som del av en global bevegelse for  helsefremmende bygg. Viktige forskningsresultater innen folkehelse diskuteres og kobles til de syv WELL-kategoriene, og det vil også presenteres noe forskning på verdien av WELL. Det vil i tillegg gis en innføring i selve prosessen mot WELL sertifisering, og alternative ruter for å vise samsvar.  Kurset holdes på engelsk.

Hvem bør delta?

Dette kurset er ideelt for alle som ønsker å forstå mer om hvordan WELL kan være et verktøy for å fremme helse og velvære gjennom utforming, bygging og drift av det byggede miljøet: arkitekter, konsulenter, entreprenører, eiere, og brukergrupper som leietakere.

Påmelding

X