Om oss 2017-11-06T15:41:57+00:00

Norwegian Green Building Council

Norwegian Green Building Council (NGBC) er eier av BREEAM-NOR, Norges første miljøsertifiseringssystem for bærekraftige bygg.

Norwegian Green Building Council (NGBC)

NGBC er en medlemsorganisasjon for hele verdikjeden innen bygg og eiendom. Foreningens formål er å drive norsk byggenæring til økt kvalitet og miljøstandard gjennom å tilby opplæring og miljøklassifiseringsverktøy. NGBC er rettighetshaver til LEED og BREEAM, og utvikler og forvalter BREEAM-NOR – markedets foretrukne miljøsertifiseringsverktøy for bygg

Våre medlemmer gir avgjørende bidrag til å øke miljøstandarden i norske bygg – ut over myndighetenes minimumskrav – og bidrar til å drive seg selv og resten av bygge- og eiendomsnæringen i en mer bærekraftig retning. NGBC skal støtte sine medlemmer og brukere av BREEAM-NOR generelt, med sertifisering, kunnskap og veiledning. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre verktøy og tjenester.

Les mer om medlemskap i NGBC her.

World Green Building Council (WGBC)

Norwegian Green Building Council (NGBC) er medlem av World Green Building Council (WGBC) som er et globalt nettverk bestående av over 70 land og deres 32. 000 medlemsbedrifter.  Denne Internasjonale koblingen skiller oss litt ut fra andre organisasjoner- og gir oss mulighet til å være en del av noe større.

Den overordnede målsettingen til WGBC er å jobbe sammen så vi kan transformere byggene rundt oss. Vi vil vokse, leke, lære og leve i sunne og bærekraftige bygg.

Mer informasjon om WGBC finner du her: http://www.worldgbc.org/about-us

BREEAM-NOR

BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av det internasjonale miljøsertifiseringsverktøyet BREEAM – Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bærekraftige bygninger. Det gir en detaljert oppskrift på hvordan  man bygger bærekraftig bygg i praksis. Klassifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier: ledelse, helse og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning og strekker seg lenger enn myndighetenes minimumskrav. Intensjonen er at BREEAM-NOR skal bidra til økt bærekraft og kvalitet i norske bygg ved:

 • Økt trivsel for byggets brukere ved å sikre sunne, forutsigbare og velfungerende løsninger
 • Bedre driftsøkonomi, avkastning og verdiøkning
 • Bedre miljø og lavere energibruk

Styret i NGBC

Styremedlemmer

 • Rolf Thorsen, Oslo S Utvikling, styreleder
 • Øystein Thorup, Avantor, nestleder
 • Kim Robert Lisø, GK Innklima
 • Tonje Frydenlund, Snøhetta
 • Jon-Erik Lunøe, OBOS Ulven AS
 • Hans Olav Sørlie, Veidekke Entreprenør

Varamedlemmer

 • Terje Gilje, BOB BBL
 • Synnøve Lyssand Sandberg, Statsbygg

Gå til medlemssiden
Bli medlem, gå til registrering

X