Om oss 2017-06-14T14:25:09+00:00

Norwegian Green Building Council

Norwegian Green Building Council (NGBC) er eier av BREEAM-NOR, Norges første miljøsertifiseringssystem for bærekraftige bygg.

Norwegian Green Building Council (NGBC)

NGBC er en medlemsorganisasjon for hele verdikjeden innen bygg og eiendom. Foreningens formål er å drive norsk byggenæring til økt kvalitet og miljøstandard gjennom å tilby opplæring og miljøklassifiseringsverktøy. NGBC er rettighetshaver til LEED og BREEAM, og utvikler og forvalter BREEAM-NOR – markedets foretrukne miljøsertifiseringsverktøy for bygg

Våre medlemmer gir avgjørende bidrag til å øke miljøstandarden i norske bygg – ut over myndighetenes minimumskrav – og bidrar til å drive seg selv og resten av bygge- og eiendomsnæringen i en mer bærekraftig retning. NGBC skal støtte sine medlemmer og brukere av BREEAM-NOR generelt, med sertifisering, kunnskap og veiledning. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre verktøy og tjenester.

Les mer om medlemskap i NGBC her.

BREEAM-NOR

BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av det internasjonale miljøsertifiseringsverktøyet BREEAM – Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bærekraftige bygninger. Det gir en detaljert oppskrift på hvordan  man bygger bærekraftig bygg i praksis. Klassifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier: ledelse, helse og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning og strekker seg lenger enn myndighetenes minimumskrav. Intensjonen er at BREEAM-NOR skal bidra til økt bærekraft og kvalitet i norske bygg ved:

 • Økt trivsel for byggets brukere ved å sikre sunne, forutsigbare og velfungerende løsninger
 • Bedre driftsøkonomi, avkastning og verdiøkning
 • Bedre miljø og lavere energibruk

Styret i NGBC

Styremedlemmer

 • Rolf Thorsen, Oslo S Utvikling, styreleder
 • Øystein Thorup, Avantor, nestleder
 • Kim Robert Lisø, COWI
 • Tonje Frydenlund, Snøhetta
 • Jon-Erik Lunøe, OBOS Nye Hjem
 • Hans Olav Sørlie, Veidekke Entreprenør

Varamedlemmer

 • Terje Gilje, BOB BBL
 • Synnøve Lyssand Solberg, Statsbygg

Gå til medlemssiden
Bli medlem, gå til registrering

X