Fornebu S

2017-05-03T00:10:25+00:00

Fornebu S Nøkkeltall BREEAM versjon: BREEAM-NOR ver. 1.0 (2012): varehandel Fase: Design- og prosjekteringsfase og As-built BREEAM-klasse: Outstanding Poengoppnåelse: 90.6 % Beste BREEAM-kategori: Ledelse (100%), helse og innemiljø (100%), Arealbruk og økologi (100%). Brutto gulvareal (BRA): ca. 60 000 m2 Om bygget Fornebu S består av to bygg; [...]