Årets Grønne Driftskonferanse 14. november 2018

kr 2,000kr 3,200

kr 2,000
kr 3,200
Kategori:

Beskrivelse

Tidspunkt: 14. november, 2018. Klokken 9:00-15:00
Sted: Schweigaardsgate 34 C, 0191 Oslo (Greenhouse Oslo)

Programmet til Årets grønne driftskonferanse

Om et bygg er miljøvennlig eller ikke er ikke avgjort når bygget tas i drift. Drifteren har en avgjørende rolle for den totale miljøpåvirkningen. I tillegg er det ofte slik at et riktig driftet bygg gir de mest fornøyde leietakerne.

Program:

09.00    Velkommen

Kjell Petter Småge, Rådgiver med ansvarsområde DRIFT i Grønn Byggallianse


09.10 
Grønn Byggallianse i dag – og i årene som kommer

Grønn Byggallianse og NGBC fusjonerte 1. juli 2018 etter ca. 1-års svangerskap. Hvordan har den første tiden vært og hva blir fokuset fremover?

Hege Schøyen Dillner,  styreleder i Grønn Byggallianse . Bærekraftsdirektør Veidekke ASA


09.25 Hvordan snakke til leietager på en måte som gjør at de gjør alt du sier

En av de største utfordringene vi har innenfor drift av bygg er å få leietager til å forstå at de må jobbe «med bygget».  Hvordan skal vi motivere de til å være på samme lag som oss når vi prøver å få til en mer miljøvennlig drift. Hvordan få de til å endre sine vaner når det er enkleste løsningen på utfordringen.

Jon Ivar Johansen, Marshmallow


10.10  Digital Eiendomsledelse

Vi er nødt til å digitalisere vår forvaltning av eiendommer skal vi kunne ta ut gevinstene som denne muligheten gir.

Kjetil N. Gulbrandsen. Rådgiver Grønn Byggallianse


10.25    
Benstrekk / Utstilling


10.50
   Miljøledelse i Praksis

Flere og flere tar i bruk BREEAM In-Use for å få oversikt over miljøprestasjonene til eksisterende bygg. I BIU Brukerforum deler deltagerne på sine erfaringer og spiller hverandre gode.

-Å miljøsertifisere organisasjonen er strakstiltak nr 1. i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Erfaringer fra Höegh Eiendom og Citycon.

Anders Brage Mikkelsen CityCon


11.10   Årets Grønne Driftsteam 2017

Presentasjon av fjorårets vinner.

-Hvorfor fikk de prisen, hva har de fokusert på – og hva har de oppnådd det siste året?

Øyvind Gård, Team Mustad Eiendomsdrift.

 

11.40   Enova informerer

Enova informerer kort om sin strategi fremover og sine støtteordninger. Dagens

støtteordninger evalueres kontinuerlig og med jevne mellomrom endres de. Hva blir fokus fremover?

Anders Solem, seniorrådgiver i Enova SF

 

11.55    Årets Grønne Driftsteam 2018

Presentasjon av de nominerte til «Årets Grønne Driftsteam» og presentasjon av vinneren

Hege Schøyen Dillner,  styreleder i Grønn Byggallianse . Bærekraftsdirektør Veidekke ASA.


12.15    Lunsj (Tapas og mingling)


13.15    Rene overflater løser alle utfordringer på vannbårne anlegg

For å hindre luft, korrosjon og sedimentering er vi avhengig av god væskekvalitet.

I foredraget blir det gjennomgått hvilke parametere som er avgjørende for god væskekvalitet,

og hvordan man gjennomfører god vannbehandling i praksis.

Van Ha Doan, Kompa.


13.50 
Fang Energityven – erfaring fra årets fangst

Har årets jakt vært like vellykket som tidligere år. Nå presenteres resultatet og hva som var de typiske funnene.

Kjell Petter Småge, rådgiver i Grønn Byggallianse

 

14.00  Benstrekk / Utstilling.    


14.20  Smarte bygg, IoT (Internet of Things) og kunstig intelligens

Hva er «kunstig intelligens» og hvordan brukes dette i dag. Hvordan tror man at teknologien blir benyttet i fremtiden og hvor vanskelig eller  lett blir det å «drifte» bygg i fremtiden?

Sven Opalic, Seniorrådgiver EvoTek AS er midt i en doktorgrads studie på dette området. Siden han har mange års erfaring som teknisk rådgiver er han kanskje den beste person til å «spå» litt om framtiden.  

 

14.40  Grønn Eiendomsdrift

Kompetanseheving av driftspersonell er en kontinuerlig oppgave som alle eiendomsbesittere har fokus på. Sammen med Forsvarsbygg og Undervisningsbygg har Grønn Byggallianse arbeidet frem en opplæringspakke som lanseres i januar 2019.

Vi viser smakebiter fra materiellet og forklarer hvordan du kan «rulle dette ut» i egen organisasjon.

Kjell Petter Småge, rådgiver i Grønn Byggallianse


14.55    Oppsummering

Kjell Petter Småge, rådgiver i Grønn Byggallianse

 

15.00    Slutt

 

Programmet blir oppdatert fortløpende.

Tidspunkt: 14. november, 2018. Klokken 9:00-15:00
Sted: Schweigaardsgate 34 C, 0191 Oslo (Greenhouse Oslo)
Pris: 2000,- medlemmer av Grønn Byggallianse, 3200,- for alle andre

Ved påmelding samtykker du til at Grønn Byggallianse kan behandle dine personopplysninger for å administrere din deltakelse på kurs og arrangementer. Du kan når som helst etter avsluttet arrangement trekke samtykket tilbake.

Du samtykker til:

  • At Grønn Byggallianse lagrer dine personopplysninger
  • Å motta invitasjoner og e-post for å håndtere deg som deltaker
  • At dine personopplysninger kan behandles i andre relevante systemer internt hos arrangør.

Programmet blir oppdatert fortløpende.

Ved påmelding samtykker du til at Grønn Byggallianse kan behandle dine personopplysninger for å administrere din deltakelse på kurs og arrangementer. Du kan når som helst etter avsluttet arrangement trekke samtykket tilbake.

Du samtykker til:

  • At Grønn Byggallianse lagrer dine personopplysninger
  • Å motta invitasjoner og e-post for å håndtere deg som deltaker
  • At dine personopplysninger kan behandles i andre relevante systemer internt hos arrangør.
X