Frokostmøte om Avfallshåndtering 23. november 2017

kr 0

Frokostmøte

Varenummer: 121017a Kategori:

Beskrivelse

Frokostmøte – Hvordan planlegge for mindre avfall i byggeprosjekter?

Hvordan planlegge for mindre avfall er et betimelig, aktuelt og nødvendig spørsmål.

Materialer og ressurser som ikke benyttes smart er ressurser på avveie. Materialeffektivitet, avfallsreduksjon og gjenvinning er på mange offentlige politiskeagendaer. Det finnes mye litteratur i markedet som adresserer forbruket og reduksjon av avfall fra forskjellige faglige perspektiver, men for å prosjektere forreduksjon av avfall må det en økende grad av tverrfaglighet inn i prosjektet. Ressursutnyttelse og optimalisering av materialstrømmer kan bare oppnås gjennom økt tverrfaglig forståelse for avfall som ressurs og gjennom atferdsendring for å prosjektere for å redusere materialavfall.

Frokostmøtet bygger på en nylig utgitt  veileder fra NGBC, og  tar sikte på å gi en bedre forståelse av sammenhengen mellom prosjektering og avfall som del av materialstrøm og som ressurs i en verdikjede.

Påmelding

Påmeldingen er gratis

X