BREEAM-NOR AP-kurs – 12.-13. september 2018

kr 15,000kr 25,000

BREEAM-NOR APs rolle er å være rådgiver for design- og utviklingsprosessen av prosjekter med høye miljø- og bærkraftsambisjoner, og være pådriver for at dette gjøres på en rasjonell og kostnadseffektiv mate. BREEAM-NOR AP skal støtte og fremme prosjektgruppens bestrebelser, bidra til å sette mål og gjøre de nødvendige avveininger for at ønsket BREEAM-NOR klasse/sertifikat skal være oppnådd etter formell revisjon.

kr 15,000
kr 25,000
Kategori:

Beskrivelse

BREEAM-NOR APs rolle er å være rådgiver for design- og utviklingsprosessen av prosjekter med høye miljø- og bærkraftsambisjoner, og være pådriver for at dette gjøres på en  rasjonell og kostnadseffektiv mate. BREEAM-NOR AP skal støtte og fremme prosjektgruppens bestrebelser, bidra til å sette mål og gjøre de nødvendige avveininger for at ønsket BREEAM-NOR klasse/sertifikat skal være oppnådd etter formell revisjon.

Gjennomføring:

I forkant av kurset sendes det ut et selvstudium med informasjon om en APs rolle og planlegging i BREEAM-NOR, samt litteraturliste og arbeidsoppgaver. Selve AP-kurset består av to dager med undervisning og oppgaveløsning i klasserom, hvor dag to avsluttes med en AP-eksamen. Du meldes automatisk opp til eksamen når du melder deg på AP-kurs. Vennligst gi beskjed til GBA på post@byggalliansen.no dersom du ikke ønsker å delta på eksamen.

Autorisasjson:

Ved bestått eksamen, kan kandidatene bli godkjent som BREEAM-NOR AP, betinget at kravet til 3-års erfaringskompetanse er tilstede (se krav til kompetanse under). En BREEAM-NOR AP vil få lisens som betinger en årlig oppdatering. Dette for å sikre at BREEAM-NOR APene er oppdatert på fag og erfaring.

Krav til kompetanse:

Følgende minimumskompetanse kreves:

  • Relevant akademisk og/eller annen faglig kompetanse fra en anerkjent utdanningsinstitusjon.
  • Minst tre års yrkeserfaring etter utdanning, i en rolle som også har inkludert energi og/eller andre miljøhensyn i byggsektoren. Erfaring fra bygg med spesielt gode energi- og miljøegenskaper er foretrukket.
  • Gjennomført BREEAM-NOR Innføringskurs
  • Kjennskap til hvordan energi og miljøkvaliteter påvirker livsløpsegenskaper og kostnadskalkyler.
  • Arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning.

Påmeldingen er bindende. Avmelding kan gjøres vederlagsfritt inntil 14 dager før kursstart. Etter dette belastes man 50 % av kursavgiften, og mindre enn 3 dager før kreves full kursavgift, men man er velkommen til å sende en kollega i stedet. Vi tar forbehold om minimum antall deltagere for å kunne gjennomføre kurset. Endelig bekreftelse vil bli sendt ut så snart dette er avklart – senest én uke før kursstart.

Ved påmelding samtykker du til at Grønn Byggallianse kan behandle dine personopplysninger for å administrere din deltakelse på kurs og arrangementer. Du kan når som helst etter avsluttet arrangement trekke samtykket tilbake.

Du samtykker til:

  • At Grønn Byggallianse lagrer dine personopplysninger
  • Å motta invitasjoner og e-post for å håndtere deg som deltaker
  • At dine personopplysninger kan behandles i andre relevante systemer internt hos arrangør.
X