BREEAM-NOR Revisor- og AP-oppdatering 2018

Gratis!

Påmeldingen er gratis.

kr 0
kr 0

Beskrivelse

Oppdatering av AP-godkjenning og revisorlisens

For å opprettholde godkjenningen som BREEAM-NOR AP og BREEAM-NOR Revisor må man betale en årlig lisensavgift. I tillegg må man sørge for å holde seg oppdatert på BREEAM-NOR ved å delta på et oppdateringskurs som arrangeres årlig. Årets oppdatering vil foregå på den måten at vi starter dagen med samling for alle AP’er, deretter en felles del som inkluderer lunsj, og tilslutt en samling for kun revisorer.

Dagen vil inneholde faglige oppdateringer fra Grønn Byggallianse, samt legge til rette for diskusjoner og erfaringsutveksling. Oppdateringen koster ingenting ekstra, da den er inkludert i den årlige avgiften, men vi ber likevel om at dere bruker påmeldingslinken «Kjøp kurs».

Er du både revisor og AP? For revisorer som også er godkjente AP’er, er det tilstrekkelig med deltagelse på den obligatorisk revisordelen, men er selvfølgelig hjertelig velkommen til å delta på AP-delen også. Legg i såfall inn en kommentar på det i påmeldingen.

Oppdateringen vil finne sted på Landbrukskvartalet (Schweigaards gate 34 C, 0191 Oslo) den 10. oktober, fra kl. 9:00-13:15 for AP’er, og kl. 10:45 til 15:00 for revisorer.

 

X