Miljøbevisste byggherrer, rådgivere, arkitekter og entreprenører, samt ikke minst BREEAM-NOR, har bidratt til kraftig økning av etterspørselen etter miljødeklarasjon av byggematerialer i Norge.Mange produsenter har svart med å utarbeide tredjeparts versifisert miljødeklarasjon, blant annet EPDer. Her ligger våre nordiske naboer etter og de vil gjerne lære av oss; hvorfor og hvordan etterspørre slik informasjon og hvordan svare opp etterspørselen.

Nå kan du bidra i en fellesnordisk undersøkelse overfor henholdsvis etterspørsel-  og tilbydersiden. Undersøkelsen er en del av prosjektet Nordic Guide to Sustainable Materials. Den er på engelsk og tar kun fem minutter å besvare. Alle svarene er konfidensielle. NGBC oppfordrer så mange som mulig til å delta.

Lenker til spørreundersøkelsene finner du under:

a) For produsenter og leverandører av byggematerialer 
https://www.surveymonkey.com/s/W2XVNKJ

b) For byggeiere, entreprenører og rådgivere
https://www.surveymonkey.com/s/CGXWMHN

 

Spørsmål til spørreundersøkelsen kan rettes Katharina Th. Bramslev, epost: katharina.bramslev@ngbc.no.

Svarfrist: 1.september

2017-05-03T00:10:22+00:00
X